Kapitola 1-Francouzký buldoček od hlavy k patě 1

23.10.2011 10:23

Rodinný pes

 
Francouzký buldoček je dokonalým rodinným psem.Má veselou,stabilní,
nekomplikovanou povahu,ke skotačení jej není třeba pobízet a velmi rád
se mazlí.Nedělá rozdíl mezi jednotlivými členy domácnosti:pozornost je
pozornost,dokonce i pozornost dětí,a proto s dětmi toto plemeno vychá-
zí většinou dobř.Mimochodem,tito psi mají relativně vysoký práh boles-
ti,a jsou tak k dětem velmi tolerantní.Někteří francouzští buldočci jsou
dokonce tak hraví a dychtiví,že si chtějí hrát i tehdy,když již děti hrátky
omrzely.Francouzký buldoček je vůbec od přírody citově založený a vyža-
duje od svých lidí hodně pozornosti.Tvrdá slova se jej velmi dotýkají a psi
ponechaní svému osudu začnou snadno scházet a mohou se u nich rozvi-
nout různé psychomatické potíže.Tito psi tedy rozhodně nepatří do
kotce,jejich místo je uprostřed rodinného kruhu.Protože jsou poměrně
poslušní a ,,skladní",lze je brát všude s sebou.