Kapitola 1-Francouzký buldoček od hlavy k patě 3

18.01.2012 19:22

Vztah k ostatním psům

Jiné je to ale se vztahem francouzkého buldočka k ostatním psům.Větši-
na jedinců tohoto plemene se považuje za přinejmenším desetkrát větší,
než ve skutečnosti jsou,a také se podle toho chovají:sebejistě a sebevě-
domě.Pokud buldočka na ulici vyprovokuje nějaký větší pes,většinou
neváha hozenou rukavici zvednout.Vycházení francouzkého buldočka
s ostatními psy v domácnosti může být tedy poněkud obtížné,třebaže tomu
tak nemusí být vždy.Říká se,že psi neznají žárlivost,ale v případě buldo-
čka to není tak docela pravda.Pokud se páníčkova pozornost obrací k jiné-
mu zvířeti v domě,může docházet k rozmíškám,a i když zpravidla nepů-
jde o ostré potyčky,člověk,který nemá mnoho zkušeností s psím chováním,
by měl při skladbě psího osazenstva domu s touto vlastností počítat.V této
souvislosti je užitečné vědět,že vůči fenám se psi obecně chovají tolerant-
ně (psi a feny mezi sebou mají k šarvátkám většinou menší sklony).Velký,
klidný pes jiného plemene většinou rezignovaně přehlédne hlasité protesty
buldoči samičky,proto je kombinace psa a feny v jednom domě většinou
nejlepším řešením.