Kapitola 1-Francouzký buldoček od hlavy k patě 4

18.01.2012 19:36

Pozornost a publikum

Francouzký buldoček je pochopitelně nositelem psích vlastností,mnohý
majitel by vám však mohl vyprávět také o mnoha ''lidských rysech'' svého
psa.Pohyby uší a grimasami,které doprovází příhodnými zvuky,dokáže
francouzký buldoček vytvořit jedno velké sólové představení na čtyřech
nohách.Buldočci jsou si této své schopnosti dobře vědomi,jsou velmi sebe-
vědomí a těší je každá pozornost.Pokud mohou mít psi smysl pro humor,
což je vlastnost pčipisovaná výhradně lidem,pak je mezi nimi francouzký
buldoček králem komiků.Stejně jako radost a veselost dovede toto ple-
meno vyjadřovat i jiné city;v tomto ohledu nelze francouzkého buldočka
srovnávat s jinými psími plemeny,ale opět pouze s dogovitými,jako je
německá doga či anglický mastif.Jakkoli je však francouzký buldoček rád
středem lidské pozornosti,nikdy nezapomíná,kdo je jeho pánem,a je pozo-
ruhodně věrný.

 

Kombinace s jinými plemeny
Dogovitá plemena většinou nejlépe chápou povahu
francouzkého buldočka a nenechají se jím snadno
vyprovokovat.Kombinace s ostatními dogovitými
psy jsou proto nejčastější.